Kerstins Känslor
En överlevnadsguide för dig som berikats med ångest och högkänslighet

karma

Ge av dig själv

Donner pour donner… Att ge bara för att man vill ge. Franska är ett av mina språk och jag älskar både språket och sången. Budskapet i Elton Johns song är så sant. Om vi vill ge, vad det än månne vara, ska det vara för att vi vill ge, inte för att förvänta oss något […]

Läs mer

Skapa ditt liv

Tillbaka till karma igen. Det är ju ingen mystisk religiös rit utan en naturlag, neutral, inget dömande i den. Det du ger ut kommer tillbaka, helt enkelt. Det gäller både handling och tanke. I tanken du sänder finns energi. I handlingen, god eller mindre bra, finns energi. Energin sänds ut, och kommer tillbaka, på ett […]

Läs mer